Το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας χωρίζεται σε τρία μέρη: Υπεριώδες, Ορατό, Υπέρυθρο. Το τμήμα υπέρυθρων (IR) είναι αυτό που μεταφέρει θερμότητα και αυξάνει τις θερμοκρασίες της επιφάνειας.
Οι κύκλοι εφαρμογής IRS δημιουργούνται χρησιμοποιώντας μια καινοτόμο αποκλειστική τεχνολογία, η οποία, χάρη στην επιλογή συγκεκριμένων μιγμάτων νανο-συστατικών υγρών και σκόνης, μας επέτρεψε να διαμορφώσουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα προϊόντων ασταριού και φινιρίσματος που αλληλεπιδρά με τα μήκη κύματος των υπέρυθρων ακτινών και τις απορρίπτει με υψηλή απόδοση, μειώνοντας σημαντικά τις θερμοκρασίες των επεξεργασμένων επιφανειών.

Με το σύστημα IRS, παρέχεται μια σειρά προϊόντων για την αντιμετώπιση και την παρέμβαση με δομημένο τρόπο σε όλες τις τυπικές ανάγκες που σχετίζονται με εξωτερικές επεμβάσεις συντήρησης σε κτήρια με μεγάλη και καινοτόμο προστιθέμενη αξία: την ανάκλαση του θερμού μέρους της ηλιακής ακτινοβολίας , τις υπέρυθρες ακτίνες. Ένα πλεονέκτημα με μεγάλο συνολικό οικονομικό αντίκτυπο.

Χρώματα και ανάκλαση IR

Ως γνωστόν, ιδιαίτερα τα μεσαία και σκούρα χρώματα έχουν τη μεγαλύτερη απορρόφηση της θερμής ηλιακής ακτινοβολίας. Η τεχνολογία IRS σάς επιτρέπει να αποκτήσετε τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα με αυτά τα χρώματα, λαμβάνοντας τιμές Ολικής Ηλιακής Ανάκλασης (TSR = Συνολική Αντανάκλαση Χρώματος) σε ορισμένες περιπτώσεις υπερδιπλάσιες σε σύγκριση με την παραδοσιακή τεχνολογία. Ακόμη και τα πιο ανοιχτά χρώματα και το λευκό επωφελούνται από βελτιωμένες ανακλάσεις υπέρυθρων σε κάθε περίπτωση.

Χρώματα και ανάκλαση IR

Ως γνωστόν, ιδιαίτερα τα μεσαία και σκούρα χρώματα έχουν τη μεγαλύτερη απορρόφηση της θερμής ηλιακής ακτινοβολίας. Η τεχνολογία IRS σάς επιτρέπει να αποκτήσετε τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα με αυτά τα χρώματα, λαμβάνοντας τιμές Ολικής Ηλιακής Ανάκλασης (TSR = Συνολική Αντανάκλαση Χρώματος) σε ορισμένες περιπτώσεις υπερδιπλάσιες σε σύγκριση με την παραδοσιακή τεχνολογία. Ακόμη και τα πιο ανοιχτά χρώματα και το λευκό επωφελούνται από βελτιωμένες ανακλάσεις υπέρυθρων σε κάθε περίπτωση.

∆ροσεροί τοίχοι… και δροσερές στέγες
Οι στέγες είναι οι επιφάνειες των κτηρίων που εκτίθενται περισσότερο στην ηλιακή ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Στην πραγµατικότητα, η οροφή είναι υπεύθυνη για το 30% περίπου της θερµότητας που απορροφάται και διαχέεται από ένα κτήριο. Η προστασία του από την ηλιακή ακτινοβολία σάς επιτρέπει να επιτύχετε πραγµατικά σηµαντικά αποτελέσµατα άνεσης και εξοικονόµησης ενέργειας. Η χρήση της τεχνολογίας IRS, επίσης, για την προστασία επίπεδων στεγών, στέγες από τσιµέντο, ασφαλτούχα µονωτικά, οδηγεί σε σηµαντικά οικονοµικά οφέλη.

Τα πιστοποιηµένα οφέλη του συστήµατος IRS

• Μείωση επιφανειακών θερµοκρασιών
• Χαµηλότερο εύρος θερµοκρασίας των υποστρωµάτων
• Λιγότερες ρωγµές
• Επιβράδυνση της γήρανσης των φινιρισµάτων
• ∆ιατήρηση των χαρακτηριστικών προστασίας επιφανειών µε την πάροδο του χρόνου
• Καλή ικανότητα διάχυσης της υγρασίας που υπάρχει στα υποστρώµατα

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα:

• Μείωση των κύκλων συντήρησης και κόστους
• Μεγαλύτερη εσωτερική περιβαλλοντική άνεση
• Χαµηλότερο ενεργειακό κόστος που σχετίζεται µε την ψύξη
• Μείωση της θερµικής αστικής νησίδας