Προσόψεις σοβά χωρίς προστασία
Στους σοβάδες χωρίς προστασία που εκτίθενται σε ατµοσφαιρικούς παράγοντες, µε την πάροδο του χρόνου προκαλείται φθορά στις επιφάνειές τους. Η δηµιουργία µικρορογµών συµβάλλει στην απορρόφηση της υγρασίας και του βρόχινου νερού.

Βαµµένες προσόψεις που απορροφούν την ατµοσφαιρική υγρασία
Η απορρόφηση νερού, εκτός από τη δηµιουργία αισθητικών βλαβών, το σχηµατισµό µούχλας και την επιτάχυνση της γήρανσης των κατασκευών, µειώνει σηµαντικά τις µονωτικές ιδιότητες του κτηρίου µε αύξηση του κόστους θέρµανσης και ψύξης του.

Εξωτερικές επιφάνειες µε χοντρό σοβά
Οι προσόψεις, ακόµη και όταν δεν βρέχει, απορροφούν την υγρασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα, αξίζει να σηµειωθεί πώς η απορρόφηση υγρασίας είναι τόσο µεγάλη που εισχωρεί στο κονίαµα των τούβλων κάνοντας ακόµα πιο έντονες τις µικρορωγµές στην επιφάνεια

Συνήθης συντήρηση σε προσόψεις πολυκατοικίας
Στην επιφάνεια, η φθορά των παλαιών χρωµάτων είναι εµφανής. Χωρίς την απαραίτητη συντήρηση, πλέον απαιτεί µια πιο ριζική παρέµβαση ώστε να αποκατασταθεί πλήρως.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Εφαρµογή R10 IR Ανακλαστικό αστάρι
2. Εφαρµογή R20 IR Επίστρωση ακρυλοσιλανίου ανάκλασης θερµότητας
3. Εναλλακτικά, εφαρµογή R21 IR Κεραµική επίστρωση θερµικής ανάκλασης

R10 IR Ανακλαστικό Αστάρι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το R10 IR Ανακλαστικό Αστάρι µε υψηλή διείσδυση είναι κατάλληλο για την παρασκευή οποιουδήποτε τύπου υποστρώµατος. Είναι το ιδανικό αστάρι για ανακλαστικά IR φινιρίσµατα, καθώς η συγκεκριµένη σύνθεση του επιτρέπει να ασκεί συνεργιστική δράση µε τα φινιρίσµατα και να µεγιστοποιεί την ανάκλαση στο υπέρυθρο πεδίο Το ανακλαστικό αστάρι IR µπορεί να εφαρµοστεί, µετά από προετοιµασία, σε ασβεστοκονιάµατα ή/και τσιµεντοειδή σοβάδες, προαναµεµειγµένους σοβάδες, εµφανές σκυρόδεµα, υποστρώµατα που έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία µε ορυκτά ή συνθετικά χρώµατα. Μειώνει την απορρόφηση νερού και εδραιώνει το υποκείµενο υπόστρωµα ενώ αυξάνει την αντίσταση του φιλµ και το χρώµα του τελικού προϊόντος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Αστάρι εδραίωσης υψηλής διείσδυσης, ειδικό για ανακλαστικά φινιρίσµατα IR
• Πολύ καλή πρόσφυση στα υποστρώµατα
• Ανθεκτικό στα αλκάλια
• Εξισορροπεί την απορρόφηση
• Σχεδιασµένο για να ενισχύει τα χαρακτηριστικά του Συστήµατος IRS
• Καλή διαπερατότητα υδρατµών
• Καλή υδατοαπωθητικότητα

R20 IR Επίστρωση ακρυλοσιλανίου ανάκλασης θερµότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επίστρωση τοίχων βασισµένη σε ακρυλικά συνδετικά, ανθεκτικά στα αλκάλια σε συνδυασµό µε συνδετικά σιλοξανίου τελευταίας τεχνολογίας και λεπτά πληρωτικά µε βάση τον χαλαζία. Χαρακτηρίζεται από υψηλή αδιαφάνεια. Ιδανικό ως φινίρισµα σε όλα τα υποστρώµατα που απαιτούν καλή διαπερατότητα ατµών σε συνδυασµό µε εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα και εξαιρετική προστασία από επιθετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Η ιδιαίτερη σύνθεσή του και οι ειδικές χρωστικές ουσίες που χρησιµοποιούνται, ανακλώντας το εγγύς υπέρυθρο (NIR), µειώνουν την ηλιακή απορρόφηση των όψεων και µειώνουν τη ροή θερµότητας που µεταδίδεται στο εσωτερικό του κτηρίου, µειώνοντας τα θερµικά σοκ στις επιφάνειες και αυξάνοντας την ανθεκτικότητα των προϊόντων και τη θερµική άνεση για τους τελικούς χρήστες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Ανακλαστικό IR ακρυλοσιλανικό µατ φινίρισµα
• Μειώνει τα θερµικά σοκ στα φινιρίσµατα επιβραδύνοντας τη γήρανση
• ∆ιατηρεί τους τοίχους δροσερούς συµβάλλοντας στην εξοικονόµηση ενέργειας για την ψύξη κτηρίων
• Πολύ καλή πρόσφυση στα υποστρώµατα
• Ανθεκτικό στα αλκάλια
• Καλή διαπερατότητα υδρατµών
• Εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα
• ∆εν προάγει την ανάπτυξη µούχλας

R10 IR Ανακλαστικό Αστάρι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το R10 IR Ανακλαστικό Αστάρι µε υψηλή διείσδυση είναι κατάλληλο για την παρασκευή οποιουδήποτε τύπου υποστρώµατος. Είναι το ιδανικό αστάρι για ανακλαστικά IR φινιρίσµατα, καθώς η συγκεκριµένη σύνθεση του επιτρέπει να ασκεί συνεργιστική δράση µε τα φινιρίσµατα και να µεγιστοποιεί την ανάκλαση στο υπέρυθρο πεδίο Το ανακλαστικό αστάρι IR µπορεί να εφαρµοστεί, µετά από προετοιµασία, σε ασβεστοκονιάµατα ή/και τσιµεντοειδή σοβάδες, προαναµεµειγµένους σοβάδες, εµφανές σκυρόδεµα, υποστρώµατα που έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία µε ορυκτά ή συνθετικά χρώµατα. Μειώνει την απορρόφηση νερού και εδραιώνει το υποκείµενο υπόστρωµα ενώ αυξάνει την αντίσταση του φιλµ και το χρώµα του τελικού προϊόντος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Αστάρι εδραίωσης υψηλής διείσδυσης, ειδικό για ανακλαστικά φινιρίσµατα IR
• Πολύ καλή πρόσφυση στα υποστρώµατα
• Ανθεκτικό στα αλκάλια
• Εξισορροπεί την απορρόφηση
• Σχεδιασµένο για να ενισχύει τα χαρακτηριστικά του Συστήµατος IRS
• Καλή διαπερατότητα υδρατµών
• Καλή υδατοαπωθητικότητα

R21 IR Κεραµική Επίστρωση θερµικής Ανάκλασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κεραµική Επίστρωση θερµικής Ανάκλασης µε λεπτή κοκκοµετρία (0,5 mm), µε βάση ρητίνες σιλοξανίου υψηλής απόδοσης για εφαρµογή µε πινέλο σε εξωτερικούς τοίχους. Χάρη στον ιδιαίτερο τύπο και τη βαθµονόµηση των αδρανών, επιτρέπει την επίτευξη ενός πρωτότυπου αισθητικού αποτελέσµατος. ∆εδοµένων των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του τύπου φινιρίσµατος που επιτυγχάνεται, είναι κατάλληλο για χρήση στην ανάκτηση ιστορικών κέντρων. Είναι κατάλληλο για εργασίες ανάπλασης και προστασίας τοίχων που παρουσιάζουν σηµάδια µικρορωγµών. Τα κτήρια µε επίστρωση R21 καθιστούν δυνατή τη σηµαντική µείωση της κατανάλωσης κλιµατισµού το καλοκαίρι, ιδιαίτερα σε πολύ ζεστά κλίµατα και σε κτήρια µε κακή θερµοµόνωση.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Τραχιά ορυκτή µατ εµφάνιση
• Εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα
• Υψηλή ισχύς πλήρωσης
• Μειώνει την επιφανειακή θερµοκρασία των επιφανειών
• Υψηλή κάλυψη σε µία στρώση
• Πολύ καλή πρόσφυση στα υποστρώµατα
• Ανθεκτικό στα αλκάλια
• Αυξάνει τη θερµική άνεση στα σπίτια
• ∆εν προάγει την ανάπτυξη φυκών και µούχλας
• Πολύ καλή διαπερατότητα υδρατµών

 

Τα οφέλη και τα χαρακτηριστικά της εφαρµογής

 

Τα οφέλη του συστήµατος:

• Υψηλή ηλιακή ανάκλαση ικανή να διατηρεί τις επιφάνειες δροσερές ακόµη και παρουσία σκούρων χρωµάτων
• Μείωση της επιφανειακής θερµικής διαστολής δοµικών υλικών
• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των φινιρισµάτων
• Μείωση υγρασίας σε κατασκευές µε αυξηµένη θερµική άνεση

 

Τα χαρακτηριστικά της εφαρµογής:

Η βαφή των εξωτερικών όψεων των κτηρίων και η συντήρησή τους συνδέεται σχεδόν πάντα µε καθαρά αισθητικές ανάγκες. Άλλες ανάγκες που σχετίζονται µε τη συντήρηση του κτηρίου µε την πάροδο του χρόνου και την προστατευτική λειτουργία που επιτελούν τα συστήµατα βαφής γενικά δεν λαµβάνονται υπόψη.

Προβλήµατα που σχετίζονται µε την έλλειψη συντήρησης:
Η παραµονή του ακατέργαστου σοβά χωρίς προστασία, η χρήση συστηµάτων χαµηλής ποιότητας ή η µη εκτέλεση προγραµµατισµένης συντήρησης συνεπάγεται σοβαρή ζηµιά τόσο στην ανθεκτικότητα του κτηρίου όσο και από οικονοµική άποψη.

Τα παλαιωµένα, χαµηλής ποιότητας χρώµατα και οι τραχείς σοβάδες απορροφούν την υγρασία, µειώνοντας δραστικά τα συγκεκριµένα θερµοµονωτικά χαρακτηριστικά που έχουν φυσικά τα δοµικά υλικά.
Για παράδειγµα, αν έχουµε να κάνουµε µε µια παραδοσιακή τοιχοποιία, πάχους 40 εκατοστών, πάνω στο οποίο έχει εφαρµοστεί σοβάς αλλά δεν έχει γίνει βαφή, η θερµοµονωτική ικανότητα της τοιχοποιίας εξαρτάται από το πόση υγρασία περιέχει. Όσο περισσότερη υγρασία απορροφά το περιβάλλον, τόσο µικρότερη είναι η µονωτική του ικανότητα.

Σε απροστάτευτη τοιχοποιία ή καλυµµένη µε παλιά χρώµατα που δεν είναι πλέον σε θέση να στεγανοποιήσουν τα υποστρώµατα, η εύρεση υγρασίας έως 7 – 10% είναι αρκετά συνηθισµένη. Με αυτές τις τιµές, η µονωτική ικανότητα του τούβλου µειώνεται κατά 50%.

 

Η προστασία και η συντήρηση των εξωτερικών όψεων των κτηρίων µεταφράζεται πρώτα από όλα σε αξιοσηµείωτη εξοικονόµηση διαχείρισης. Για αυτούς τους λόγους, τα συστήµατα που ανταποκρίνονταικαλύτερα σε αυτές τις ανάγκες είναι αυτά που χρησιµοποιούν τεχνολογία Reflective IR. Η µείωση των αλλαγών θερµοκρασίας στις επιφάνειες σηµαίνει µείωση των τάσεων που δηµιουργούνται στα φινιρίσµατα, επιβράδυνση της γήρανσής τους, µείωση της πιθανότητας δηµιουργίας µικρορωγµών στις επιφάνειες και στα φιλµ φινιρίσµατος µε σηµαντική βελτίωση της βιωσιµότητας των περιβαλλόντων.