Νέοι σοβάδες µε µικρορωγµές

Με την πρώτη µατιά η εξωτερική επιφάνεια φαίνεται οµοιογενής και δεν έχει ελαττώµατα. ∆ιαβρέχοντας όµως τον σοβά µε νερό αποκαλύπτονται εκτεταµένες ρωγµές λόγω της πλαστικής συρρίκνωσης του υλικού.

Μικροραγισµένες βαµµένες επιφάνειες που απορροφούν την ατµοσφαιρική υγρασία

Σηµείο στην επιφάνεια που είναι ορατές οι ρωγµές. Η λανθασµένη αξιολόγηση του προβλήµατος και η λανθασµένη επιλογή του συστήµατος φινιρίσµατος έθεσαν σε κίνδυνο το αποτέλεσµα της εργασίας.

Επιχρίσµατα εκτεθειµένα σε καιρικές συνθήκες και έκπλυση*

Επιφάνειες µε ανάγλυφο φινίρισµα µε εµφανή αλλοίωση του, απώλεια στεγανωτικών χαρακτηριστικών και παρουσία εκτεταµένων µικρορωγµών.

Επιφάνειες µε ρωγµές στο σοβά και αποκόλληση χρωµάτων

Οι προσόψεις επηρεάζονται από εκτεταµένες ρωγµές. Σε αυτή την περίπτωση, εκτός από την πλαστική συρρίκνωση των σοβάδων, το σκούρο χρώµα που εφαρµόστηκε προκάλεσε θερµική καταπόνηση που σχετίζεται µε τις υψηλές θερµοκρασίες που έφθασαν τα υποστρώµατα και ευνόησαν το σχηµατισµό ρωγµών.

 

*Έκπλυση:
Εάν ένα υλικό περιέχει υδατοδιαλυτά και µη υδατοδιαλυτά υλικά, η διέλευση του νερού µέσω του µείγµατος θα αποµακρύνει την ποσότητα του υλικού που είναι υδατοδιαλυτό και θα αφησει ένα µη υδατοδιαλυτό κατάλοιπο.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Εφαρµογή R10 IR Ανακλαστικό αστάρι
2. Εφαρµογή R31 IR lex 100 Ελαστοµερές φινίρισµα θερµικής ανάκλασης

Εναλλακτικά:
1. Εφαρµογή R11 IR Πληρωτικό αστάρι
2. Εφαρµογή R21 IR Κεραµική επίστρωση θερµικής ανάκλασης

Υλικά Διαγράμματος Α:

 

R10 IR Ανακλαστικό Αστάρι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το R10 IR Ανακλαστικό Αστάρι µε υψηλή διείσδυση είναι κατάλληλο για την παρασκευή οποιουδήποτε τύπου υποστρώµατος. Είναι το ιδανικό αστάρι για ανακλαστικά IR φινιρίσµατα, καθώς η συγκεκριµένη σύνθεση του επιτρέπει να ασκεί συνεργιστική δράση µε τα φινιρίσµατα και να µεγιστοποιεί την ανάκλαση στο υπέρυθρο πεδίο Το ανακλαστικό αστάρι IR µπορεί να εφαρµοστεί, µετά από προετοιµασία, σε ασβεστοκονιάµατα ή/και τσιµεντοειδή σοβάδες, προαναµεµειγµένους σοβάδες, εµφανές σκυρόδεµα, υποστρώµατα που έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία µε ορυκτά ή συνθετικά χρώµατα. Μειώνει την απορρόφηση νερού και εδραιώνει το υποκείµενο υπόστρωµα ενώ αυξάνει την αντίσταση του φιλµ και το χρώµα του τελικού προϊόντος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Αστάρι εδραίωσης υψηλής διείσδυσης, ειδικό για ανακλαστικά φινιρίσµατα IR
• Πολύ καλή πρόσφυση στα υποστρώµατα
• Ανθεκτικό στα αλκάλια
• Εξισορροπεί την απορρόφηση
• Σχεδιασµένο για να ενισχύει τα χαρακτηριστικά του Συστήµατος IRS
• Καλή διαπερατότητα υδρατµών
• Καλή υδατοαπωθητικότητα

R31 IR Flex 100 Ελαστοµερές Φινίρισµα Θερµικής Ανάκλασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επίστρωση βασισµένη σε ειδικές ελαστοµερείς ακρυλικές ρητίνες τελευταίας γενιάς και ειδικές διατοµές που προσδίδουν στο προϊόν αξιοσηµείωτες ελαστικές, στεγανωτικές και αντιρηγµατικές ιδιότητες. Αυτές οι ιδιαιτερότητες, που σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη σύνθεση και τις συγκεκριµένες IR Reflective χρωστικές, καθιστούν δυνατή τη µείωση της θερµοκρασίας των επιφανειών στις οποίες εφαρµόζεται. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες αναγέννησης και προστασίας τοίχων που παρουσιάζουν σηµάδια ρωγµών ή δυναµικών µικρορωγµών. Κατάλληλο για τακτική και έκτακτη συντήρηση εξωτερικών επιφανειών όπου, εκτός από την αντιστάθµιση µικρορωγµών, µειώνει τις επιφανειακές θερµοκρασίες περιορίζοντας τις παραµορφώσεις των φλοιωδών τµηµάτων. Τα κτήρια µε επίστρωση R31 IR Flex 100 µειώνουν την κατανάλωση ψύξης των κτηρίων, ιδιαίτερα σε πολύ θερµά κλίµατα και κτήρια µε χαµηλή θερµοµόνωση.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Ελαστοµερές οµαλό IR αντανακλαστικό
• Κατάλληλο για συνηθισµένη και έκτακτη συντήρηση εξωτερικής επένδυσης και ραγισµένων στηριγµάτων
• Πολύ καλή πρόσφυση στα υποστρώµατα
• Εξαιρετική ικανότητα αντιστάθµισης ρωγµών και µικρορωγµών
• Μειώνει τα θερµικά σοκ στα φινιρίσµατα επιβραδύνοντας τη γήρανση
• ∆ιατηρεί τους τοίχους δροσερούς συµβάλλοντας στην εξοικονόµηση ενέργειας για την ψύξη κτιρίων
• Ανθεκτικό στα αλκάλια
• Μέτρια διαπερατότητα υδρατµών
• Εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα
• ∆εν προάγει την ανάπτυξη µούχλας• Εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα
• ∆εν προάγει την ανάπτυξη µούχλας

 

Υλικά Διαγράμματος Β:

 

R11 IR Πληρωτικό Αστάρι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το R11 IR Πληρωτικό Αστάρι είναι ένα αστάρι µε µικρή κοκκοµετρία. Χαρακτηρίζεται από καλή ευκαµψία και υψηλή ισχύ πλήρωσης, σχεδιασµένο για την προετοιµασία εξωτερικών επιφανειών που διακυβεύονται από επεµβάσεις αποκατάστασης, µπαλώµατα και στατικές ρωγµές. Ιδανικό για ανακλαστικά IR φινιρίσµατα, καθώς η συγκεκριµένη σύνθεση επιτρέπει την άσκηση συνεργιστικής επίδρασης µε τα φινιρίσµατα και τη µεγιστοποίηση της ανάκλασης στο υπέρυθρο πεδίο. Μπορεί να εφαρµοστεί µε ρολό ή βούρτσα, µετά από προετοιµασία, σε ασβεστοκονιάµατα ή/και τσιµεντοειδή σοβάδες, προαναµεµειγµένους σοβάδες, εµφανές σκυρόδεµα, υποστρώµατα που έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία µε ορυκτά ή συνθετικά χρώµατα χρησιµοποιώντας διαφορετικές αραιώσεις ανάλογα µε το βαθµό πλήρωσης που πρέπει να ληφθεί.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Εξαιρετική οµοιόµορφη ισχύς πλήρωσης
• Κατάλληλο για υποστρώµατα µε στατικές µικρορωγµές
• Πολύ καλή πρόσφυση
• Σχεδιασµένο για να ενισχύει τα χαρακτηριστικά του Συστήµατος IRS.
• Καλή διαπερατότητα υδρατµών
• Καλή υδατοαπωθητικότητα

 

R21 IR Κεραµική Επίστρωση θερµικής Ανάκλασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κεραµική Επίστρωση θερµικής Ανάκλασης µε λεπτή κοκκοµετρία (0,5 mm), µε βάση ρητίνες σιλοξανίου υψηλής απόδοσης για εφαρµογή µε πινέλο σε εξωτερικούς τοίχους. Χάρη στον ιδιαίτερο τύπο και τη βαθµονόµηση των αδρανών, επιτρέπει την επίτευξη ενός πρωτότυπου αισθητικού αποτελέσµατος. ∆εδοµένων των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του τύπου φινιρίσµατος που επιτυγχάνεται, είναι κατάλληλο για χρήση στην ανάκτηση ιστορικών κέντρων. Είναι κατάλληλο για εργασίες ανάπλασης και προστασίας τοίχων που παρουσιάζουν σηµάδια µικρορωγµών. Τα κτήρια µε επίστρωση R21 καθιστούν δυνατή τη σηµαντική µείωση της κατανάλωσης κλιµατισµού το καλοκαίρι, ιδιαίτερα σε πολύ ζεστά κλίµατα και σε κτήρια µε κακή θερµοµόνωση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Τραχιά ορυκτή µατ εµφάνιση
• Εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα
• Υψηλή ισχύς πλήρωσης
• Μειώνει την επιφανειακή θερµοκρασία των επιφανειών
• Υψηλή κάλυψη σε µία στρώση
• Πολύ καλή πρόσφυση στα υποστρώµατα
• Ανθεκτικό στα αλκάλια
• Αυξάνει τη θερµική άνεση στα σπίτια
• ∆εν προάγει την ανάπτυξη φυκών και µούχλας
• Πολύ καλή διαπερατότητα υδρατµών

 

Τα οφέλη και τα χαρακτηριστικά της εφαρµογής

 

Τα οφέλη του συστήµατος:

  • Υψηλή ηλιακή ανάκλαση ικανή να διατηρεί τις επιφάνειες δροσερές ακόµη και παρουσία σκούρων χρωµάτων
  • Υψηλή ισχύς πλήρωσης για την κάλυψη επιφανειακών ρωγµών
  • Μείωση της επιφανειακής θερµικής διαστολής δοµικών υλικών
  • Υψηλή ικανότητα αντιστάθµισης ρωγµών
  • Μείωση θερµογεφυρών
  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των φινιρισµάτων
  • Μείωση υγρασίας σε κατασκευές µε αυξηµένη θερµική άνεση

 

Αιτίες σχηµατισµού µικρορωγµών:

Ο ορισµός των µικρορωγµών θα χρησιµοποιείται όταν το µέγεθος των ρωγµών δεν υπερβαίνει τα 300 microns σε πλάτος (0,3 mm). Το κύριο πρόβληµα που συνδέεταιµε την παρουσία του

σχηµατισµού µικρορωγµών είναι η απορρόφηση της υγρασίας του περιβάλλοντος, η οποία, εκτός από την καταστροφή του συστήµατος φινιρίσµατος, µειώνει σηµαντικά τηµονωτική ισχύ της τοιχοποιίας, αυξάνοντας κατά συνέπεια το κόστος θέρµανσης καιψύξης των χώρων.

 

Τα χαρακτηριστικά της εφαρµογής:

Η βαφή περιλαµβάνει τη χρήση συστηµάτων ικανών να αντισταθµίζουν τις µικροκινήσεις των στηρίξεωνδιασφαλίζοντας τη συνέχεια του φιλµ. Επιπλέον, η χρήση ανακλαστικών συστηµάτων υπερύθρων, όπως τοR31 IR Flex 100 Ελαστοµερές φινίρισµα θερµικής ανάκλασης και το R21 IR Κεραµική επίστρωση θερµικής ανάκλασης, µας επιτρέπουν να µειώσουµε τις θερµικές διακυµάνσεις στις οποίες υπόκεινται οι εξωτερικέςόψεις, περιορίζοντας τον σχηµατισµό ρωγµών στις επιφάνειες.