Προκατασκευασµένες και µη επιφάνειες από µπετόν µε ρωγµές
Λεπτοµέρεια των ρωγµών, όπου φαίνεται η απορρόφηση του βρόχινου νερού και την κινητοποίηση των διαλυτών αλάτων που υπάρχουν στο σκυρόδεµα. Η κρυστάλλωση των αλάτων προκαλεί την αποκόλληση των συστηµάτων επικάλυψης από το υπόστρωµα

Παράδειγµα βιοµηχανικού εργοταξίου. Νεόδµητη προκατασκευασµένη κατασκευή από σκυρόδεµα στην οποία έχουν εφαρµοστεί ανακλαστικά συστήµατα IR
Οι δοµές έχουν εκτεταµένες ρωγµές και ελαφρές κάθετες ρωγµές που βρίσκονται στο κεντρικό τµήµα της επιφάνειας. Το φλοιώδες τµήµα των προκατασκευασµένων επιφανειών από µπετόν, έχει ορισµένες περιοχές υψηλού επιφανειακού πορώδους.

Λεπτοµέρεια της µέτρησης θερµοκρασίας της επιφάνειας (λήφθηκε στις 10.15 π.µ. στις 18 Ιουνίου 2014 µε χρήση θερµόµετρου λέιζερ) των νότιων/νοτιοανατολικών προσόψεων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία µε δύο στρώσεις R31 IR Flex 100 Ελαστοµερές φινίρισµα θερµικής ανάκλασης. Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί πώς η θερµοκρασία από 48° C µετρηµένη στην ίδια πρόσοψη που έχει υποστεί επεξεργασία µε απλό αστάρι εξωτερικού χώρου, µεταβλήθηκε σε 31,2° C µετά την εφαρµογή του συστήµατος IRS.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 

1. Εφαρµογή R10 IR Ανακλαστικό αστάρι
2.Εναλλακτικά, εφαρµογή του PL Beton 250 Hydro-Pliolite Anticarbonation
3.Εφαρµογή R31 IR Flex 100 Ελαστοµερές φινίρισµα θερµικής ανάκλασης

 

 

R10 IR Ανακλαστικό Αστάρι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το R10 IR Ανακλαστικό Αστάρι µευψηλήδιείσδυσηείναικατάλληλογιατηνπαρασκευή οποιουδήποτε τύπου υποστρώµατος. Είναι το ιδανικό αστάρι για ανακλαστικά IR φινιρίσµατα, καθώς η συγκεκριµένη σύνθεση του επιτρέπει να ασκεί συνεργιστική δράση µε τα φινιρίσµατα και να µεγιστοποιεί την ανάκλαση στο υπέρυθρο πεδίο Το ανακλαστικό αστάρι IR µπορεί να εφαρµοστεί, µετά από προετοιµασία, σε ασβεστοκονιάµατα ή/και τσιµεντοειδή σοβάδες, προαναµεµειγµένους σοβάδες, εµφανές σκυρόδεµα, υποστρώµατα που έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία µε ορυκτά ή συνθετικά χρώµατα. Μειώνει την απορρόφηση νερού και εδραιώνει το υποκείµενο υπόστρωµα ενώ αυξάνει την αντίσταση του φιλµ και το χρώµα του τελικού προϊόντος.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Αστάρι εδραίωσης υψηλής διείσδυσης, ειδικό για ανακλαστικά φινιρίσµατα IR
• Πολύ καλή πρόσφυση στα υποστρώµατα
• Ανθεκτικό στα αλκάλια
• Εξισορροπεί την απορρόφηση
• Σχεδιασµένο για να ενισχύει τα χαρακτηριστικά του Συστήµατος IRS
• Καλή διαπερατότητα υδρατµών
• Καλή υδατοαπωθητικότητα

 

 

R31 IR Flex 100 Ελαστοµερές Φινίρισµα Θερµικής Ανάκλασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επίστρωση βασισµένη σε ειδικές ελαστοµερείς ακρυλικές ρητίνες τελευταίας γενιάς και ειδικές διατοµές που προσδίδουν στο προϊόν αξιοσηµείωτες ελαστικές, στεγανωτικές και αντιρηγµατικές ιδιότητες. Αυτές οι ιδιαιτερότητες, που σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη σύνθεση και τις συγκεκριµένες IR Reflective χρωστικές, καθιστούν δυνατή τη µείωση της θερµοκρασίας των επιφανειών στις οποίες εφαρµόζεται. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες αναγέννησης και προστασίας τοίχων που παρουσιάζουν σηµάδια ρωγµών ή δυναµικών µικρορωγµών. Κατάλληλο για τακτική και έκτακτη συντήρηση εξωτερικών επιφανειών όπου, εκτός από την αντιστάθµιση µικρορωγµών, µειώνει τις επιφανειακές θερµοκρασίες περιορίζοντας τις παραµορφώσεις των φλοιωδών τµηµάτων. Τα κτήρια µε επίστρωση R31 IR Flex 100 µειώνουν την κατανάλωση ψύξης των κτηρίων, ιδιαίτερα σε πολύ θερµά κλίµατα και κτήρια µε χαµηλή θερµοµόνωση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Ελαστοµερές οµαλό IR αντανακλαστικό
• Κατάλληλο για συνηθισµένη και έκτακτη συντήρηση εξωτερικής επένδυσης και ραγισµένων στηριγµάτων
• Πολύ καλή πρόσφυση στα υποστρώµατα
• Εξαιρετική ικανότητα αντιστάθµισης ρωγµών και µικρορωγµών
• Μειώνει τα θερµικά σοκ στα φινιρίσµατα επιβραδύνοντας τη γήρανση
• ∆ιατηρεί τους τοίχους δροσερούς συµβάλλοντας στην εξοικονόµηση ενέργειας για την ψύξη κτιρίων
• Ανθεκτικό στα αλκάλια
• Μέτρια διαπερατότητα υδρατµών
• Εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα
• ∆εν προάγει την ανάπτυξη µούχλας• Εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα
• ∆εν προάγει την ανάπτυξη µούχλας

Τα οφέλη και τα χαρακτηριστικά της εφαρµογής

 

Τα οφέλη του συστήµατος:

• Προστασία κατά της ενανθράκωσης
• Υψηλή ικανότητα αντιστάθµισης ρωγµών
• Μείωση της επιφανειακής θερµικής διαστολής των επιφανειών από µπετόν
• Υψηλή ηλιακή ανάκλαση ικανή να διατηρεί τις επιφάνειες δροσερές ακόµη και παρουσία σκούρων χρωµάτων
• Βελτίωση της άνεσης διαβίωσης τους ζεστούς µήνες
• Στεγανοποίηση υποστρωµάτων
• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των φινιρισµάτων

 

 

Τα χαρακτηριστικά της εφαρµογής:

Ένα άλλο σηµαντικό πρόβληµα που δεν πρέπει να παραβλεφθεί είναι η υπερθέρµανση κατά τους καλοκαιρινούς µήνες των χώρων εργασίας, η οποία επηρεάζει αρνητικά τόσο τη βιωσιµότητα του περιβάλλοντος όσο και την απόδοση της εργασίας. Η χρήση ανακλαστικών συστηµάτων IR σας επιτρέπει να αποκτήσετε σηµαντικά οφέλη. Σηµαντική µείωση της επιφανειακής θερµοκρασίας και, κατά συνέπεια, συγκράτηση της θερµικής διαστολής των υλικών, σηµαίνει µείωση της πιθανότητας σχηµατισµού ρωγµών στις επιφάνειες, διατηρώντας τα κατά συνέπεια ξηρότερα και θερµικά πιο αποδοτικά. Ταυτόχρονα, η µείωση της υπερθέρµανσης της επιφάνειας αυξάνει την άνεση διαβίωσης σε ζεστό καιρό.
Η συνδυασµένη χρήση του PL Beton 250 Hydro-Pliolite Anticarbonation και του R31 IR Flex 100 Ελαστοµερές φινίρισµα θερµικής ανάκλασης προστατεύει τα υποστρώµατα από ατµοσφαιρικούς ρύπους, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής των προϊόντων.