ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 

1. Πλύσιµο µε νερό
2. Εφαρµογή R20 IR Επίστρωση ακρυλοσιλανίου ανάκλασης θερµότητας
3. Εναλλακτικά, εφαρµογή R31 IR Flex 100 Ελαστοµερές φινίρισµα θερµικής ανάκλασης

R20 IR Επίστρωση ακρυλοσιλανίου ανάκλασης θερµότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επίστρωση τοίχων βασισµένη σε ακρυλικά συνδετικά, ανθεκτικά στα αλκάλια σε συνδυασµό µε συνδετικά σιλοξανίου τελευταίας τεχνολογίας και λεπτά πληρωτικά µεβάσητονχαλαζία. Χαρακτηρίζεταιαπόυψηλήαδιαφάνεια. Ιδανικό ως φινίρισµα σε όλα τα υποστρώµατα που απαιτούν καλή διαπερατότητα ατµών σε συνδυασµό µε εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα και εξαιρετική προστασία από επιθετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Η ιδιαίτερη σύνθεσή του και οι ειδικές χρωστικές ουσίες που χρησιµοποιούνται, ανακλώντας το εγγύς υπέρυθρο (NIR), µειώνουν την ηλιακή απορρόφηση των όψεων και µειώνουν τη ροή θερµότητας που µεταδίδεται στο εσωτερικό του κτηρίου, µειώνοντας τα θερµικά σοκ στις επιφάνειες και αυξάνοντας την ανθεκτικότητα των προϊόντων και τη θερµική άνεση για τους τελικούς χρήστες.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Ανακλαστικό IR ακρυλοσιλανικό µατ φινίρισµα
• Μειώνει τα θερµικά σοκ στα φινιρίσµατα επιβραδύνοντας τη γήρανση
• ∆ιατηρεί τους τοίχους δροσερούς συµβάλλοντας στην εξοικονόµηση ενέργειας για την ψύξη κτηρίων
• Πολύ καλή πρόσφυση στα υποστρώµατα
• Ανθεκτικό στα αλκάλια
• Καλή διαπερατότητα υδρατµών
• Εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα
• ∆εν προάγει την ανάπτυξη µούχλας

R31 IR Flex 100 Ελαστοµερές Φινίρισµα Θερµικής Ανάκλασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επίστρωση βασισµένη σε ειδικές ελαστοµερείς ακρυλικές ρητίνες τελευταίας γενιάς και ειδικές διατοµές που προσδίδουν στο προϊόν αξιοσηµείωτες ελαστικές, στεγανωτικές και αντιρηγµατικές ιδιότητες. Αυτές οι ιδιαιτερότητες, που σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη σύνθεση και τις συγκεκριµένες IR Reflective χρωστικές, καθιστούν δυνατή τη µείωση της θερµοκρασίας των επιφανειών στις οποίες εφαρµόζεται. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες αναγέννησης και προστασίας τοίχων που παρουσιάζουν σηµάδια ρωγµών ή δυναµικών µικρορωγµών. Κατάλληλο για τακτική και έκτακτη συντήρηση εξωτερικών επιφανειών όπου, εκτός από την αντιστάθµιση µικρορωγµών, µειώνει τις επιφανειακές θερµοκρασίες περιορίζοντας τις παραµορφώσεις των φλοιωδών τµηµάτων. Τα κτήρια µε επίστρωση R31 IR Flex 100 µειώνουν την κατανάλωση ψύξης των κτηρίων, ιδιαίτερα σε πολύ θερµά κλίµατα και κτήρια µε χαµηλή θερµοµόνωση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Ελαστοµερές οµαλό IR αντανακλαστικό
• Κατάλληλο για συνηθισµένη και έκτακτη συντήρηση εξωτερικής επένδυσης και ραγισµένων στηριγµάτων
• Πολύ καλή πρόσφυση στα υποστρώµατα
• Εξαιρετική ικανότητα αντιστάθµισης ρωγµών και µικρορωγµών
• Μειώνει τα θερµικά σοκ στα φινιρίσµατα επιβραδύνοντας τη γήρανση
• ∆ιατηρεί τους τοίχους δροσερούς συµβάλλοντας στην εξοικονόµηση ενέργειας για την ψύξη κτιρίων
• Ανθεκτικό στα αλκάλια
• Μέτρια διαπερατότητα υδρατµών
• Εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα
• ∆εν προάγει την ανάπτυξη µούχλας• Εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα
• ∆εν προάγει την ανάπτυξη µούχλας

Τα οφέλη του συστήµατος:

• Καλή ικανότητα αντιστάθµισης ρωγµών
• Υψηλή ηλιακή ανάκλαση ικανή να µειώσει τις αλλαγές θερµοκρασίας στις επιφάνειες
• ∆ιατήρηση της αρχικής διαπνοής του συστήµατος µόνωσης
• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των φινιρισµάτων
• Υδατοαπωθητικότητα υποστρωµάτων
• Αντοχή στην επίθεση µούχλας και φυκιών