Στέγες κτηρίων µε παλαιές υποβαθµισµένες ασφαλτικές µεµβράνες
Ιδιαίτερα του περιβλήµατος, το οποίο δεν έχει προστατευθεί, έχει υποστεί γήρανση λόγω κυρίως των υψηλών επιφανειακών θερµοκρασιών που έχουν επιτευχθεί και έχουν θέσει σε κίνδυνο την ελαστικότητα του συστήµατος. Σηµειώστε τις εκτεταµένες ρωγµές που έχουν επηρεάσει τη λειτουργία στεγανοποίησης του περιβλήµατος.

Στεγανοποίηση πλάκας σκυροδέµατος µε R50 IR Cool Roof θερµική ανακλαστική ελαστοµερής µεβράνη
Λεπτοµέρεια εφαρµογής της ελαστοµερούς µεµβράνης IR που αντανακλά τη θερµότητα. Οι επιφάνειες µπορούν να περπατηθούν 3 – 4 ηµέρες µετά την εφαρµογή

Συντήρηση ασφαλτικών µεµβρανών σχιστόλιθου Εφαρµογή της ανακλαστικής µεµβράνης IR Cool Roof R50 για την προστασία και επισκευή της παλαιάς ασφαλτικής µεµβράνης. Τα ειδικά αυτά χρώµατα, εκτός από την εξασφάλιση µεγαλύτερης διάρκειας ζωής των επικαλύψεων στέγης και των επιφανειών στις οποίες εφαρµόζονται, στεγανοποιούν και µειώνουν τη θερµοκρασία, τόσο στις εξωτερικές επιφάνειες όσο και στο εσωτερικό των κτηρίων.

Εφαρµογή του R50 IR Cool Roof Θερµική ανακλαστική ελαστοµερής µεµβράνη και µέτρηση επιφανειακών θερµοκρασιών µέσω θερµικής κάµερας.
Τα σκούρα χρώµατα, ειδικά όταν χρησιµοποιούνται στις εξωτερικές επιφάνειες των κτηρίων, µπορούν να προκαλέσουν θέρµανση έως και 80 ° C σε µια ηλιόλουστη και ανεπαρκώς αεριζόµενη καλοκαιρινή µέρα. Η τεχνολογία που εφαρµόζεται από το R50 IR Cool Roof Θερµική ανακλαστική ελαστοµερής µεµβράνη αποτελείται από
υψηλή ανάκλαση NIR, η οποία µειώνει σηµαντικά τις επιφανειακές θερµοκρασίες και τη θερµότητα που απορροφάται από τα προϊόντα. Η µέτρηση των επιφανειακών θερµοκρασιών µε τη βοήθεια θερµικής κάµερας πραγµατοποιήθηκε περίπου 4 µήνες µετά την εφαρµογή
της µεµβράνης (µετρήσεις που έγιναν στις 02-02-2015, στο γεωγραφικό πλάτος του Τορίνο). Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η µεµβράνη Cool Roof έχει παραµείνει απόλυτα καθαρή. Η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ επιφανειών που έχει εφαρµοστεί το R50 IR
Cool Roof, και επιφανειών που δεν έχει εφαρµοστεί, υπερβαίνει τους τους 35°C (µε την εφαρµογή του R50 17°C, υφιστάµενη κατάσταση 52,5°C)

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Προετοιµασία υποστρωµάτων µε πλύση υπό πίεση
2. Εφαρµογή R50 IR Cool Roof Θερµική ανακλαστική ελαστοµερής µεµβράνη

 

R50 Cool Roof Θερµική Ανακλαστική ελαστοµερής µεµβράνη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βαφή βασισµένη σε ειδικές ελαστοµερείς ρητίνες σε υδατικό γαλάκτωµα οι οποίες, σε συνδυασµό µε πλαστικοποιητές και ειδικά πρόσθετα, προσδίδουν στο προϊόν αξιόλογες ελαστικές, στεγανωτικές και αντιρηγµατικές ιδιότητες. Το R50 Cool Roof επιλύει αποτελεσµατικά, γρήγορα και οικονοµικά όλα τα προβλήµατα προστασίας και στεγανοποίησης δοµικών επιφανειών. Εφαρµόζεται σε διάφορες επιφάνειες: µπαλκόνια από σκυρόδεµα, επίπεδες στέγες. Ιδανικό για την αποκατάσταση των στεγανωτικών ιδιοτήτων παλαιών ασφαλτικών µεµβρανών (ασφαλτόπανο). Οι νέες τεχνολογίες του συστήµατος IRS, που εφαρµόζονται στην ελαστοµερή ψυχρή µεµβράνη οροφής, συνδυάζουν ιδιότητες στεγανοποίησης µε υψηλή εκποµπή, καθιστώντας την εξωτερική βαφή να λειτουργεί ως ακτινοβόλος επιφάνεια, ευνοώντας, τη νύχτα, τη διάχυση της συσσωρευµένης θερµότητας και µειώνοντας έτσι την εσωτερική θερµοκρασία των κτηρίων. Το R50, στο λευκό χρώµα, έλαβε τιµές SRI (Solar Reflex Index) άνω του 110%. Το R50 Cool Roof ολοκληρώνει τον πολυµερισµό και τη διασύνδεσή της παρουσία υπεριώδους ακτινοβολίας µε το πλεονέκτηµα ότι συνδυάζει τις εξαιρετικές ελαστικές ιδιότητες του φιλµ µε την απουσία επιφανειακής κολλητικότητας, αποφεύγοντας αντιαισθητικά
φαινόµενα βρωµιάς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Αδιάβροχα υποστρώµατα
• Βατότητα
• Προστατεύει και αναπλάθει τις ασφαλτικές µεµβράνες
• Υψηλή ελαστικότητα και αντοχή στη γήρανση
• Προωθεί τη διάχυση της συσσωρευµένης θερµότητας
• Μειώνει τις εσωτερικές θερµοκρασίες τους καλοκαιρινούς µήνες
• Μειώνει το κόστος κλιµατισµού
• Υψηλή ηλιακή ανάκλαση ικανή να µειώσει τις αλλαγές θερµοκρασίας που προκαλούν το σχηµατισµό ρωγµών

Τα οφέλη και τα χαρακτηριστικά της εφαρµογής

 

Τα οφέλη του συστήµατος:

  • Στεγανοποίηση υποστρωµάτων
  • ΒατότηταΠροστατεύει και αναπλάθει τις ασφαλτικές µεµβράνες
  • Υψηλή ελαστικότητα και αντοχήστη γήρανση
  • Προωθεί τη διάχυση της συσσωρευµένης θερµότητας
  • Μειώνει τις εσωτερικές θερµοκρασίες τους καλοκαιρινούς µήνες
  • Μειώνει το κόστος ψύξης
  • Υψηλή ηλιακή ανάκλαση ικανή να µειώσει τις αλλαγές θερµοκρασίας που προκαλούν το σχηµατισµό ρωγµών

 

Τα χαρακτηριστικά της εφαρµογής:

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το πρόβληµα της προστασίας και συχνά της αποκατάστασης των ασφαλτικών µεµβρανών επανέρχεται. Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν οι θερµοκρασίες αυξάνονται, όσοι ζουν κάτω από µια επίπεδη στέγη ή σε σοφίτες στις οποίες εφαρµόζεται ασφαλτική µεµβράνη υποφέρουν πολύ περισσότερο από τη θερµότητα από εκείνους που είναι αρκετά τυχεροί για να έχουν µια καλά µονωµένη κεκλιµένη οροφή.

 

Προβλήµατα που σχετίζονται µε την έλλειψη προστασίας ασφαλτικών µεµβρανών µε συστήµατα IR Reflective Cool Roof:
• Γήρανση των περιβληµάτων µε απώλεια ελαστικότητας.
• Ρηγµάτωση και µείωση των χαρακτηριστικών στεγάνωσης.
• Υπερθέρµανση εσωτερικών χώρων µε µείωση της άνεσης διαβίωσης
• Αυξηµένο κόστος ψύξης χώρου

 

 

Οι νέες τεχνολογίες IR Reflective, που εφαρµόζονται στην ελαστοµερή µεµβράνη ψυχρής οροφής µε βάση πολυµερή, πρόσθετα και ειδικές χρωστικές ουσίες, συνδυάζουν τις χαρακτηριστικές ιδιότητες στεγανοποίησης των ελαστοµερών µεµβρανών και τις ανακλαστικές ιδιότητες. Τα συγκεκριµένα χρώµατα συµπεριφέρονται ως ακτινοβόλες επιφάνειες, ευνοώντας τη διάχυση της συσσωρευµένης θερµότητας τη νύχτα και µειώνοντας έτσι την εσωτερική θερµοκρασία των κτηρίων. Το πεδίο χρήσης αυτών των υλικών κυµαίνεται από την αποκατάσταση ασφαλτικών µεµβρανών έως τη στεγανοποίηση πλακών ή µπαλκονιών έως την επεξεργασία επιφανειών στις οποίες έχουν τοποθετηθεί φωτοβολταϊκά συστήµατα , όπου είναι απαραίτητο να µειωθεί η θερµοκρασία των προϊόντων για να αυξηθεί η απόδοση των κυψελών. Μόλις
στεγνώσει, το προϊόν γίνεται µια ελαστική µεµβράνη χωρίς να συγκρατεί βρωµιές, ικανή να αντισταθεί στους ατµοσφαιρικούς παράγοντες. Πριν προχωρήσετε στην εφαρµογή, είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωµα είναι καθαρό και απαλλαγµένο από λάδια, λιπαρά µέρη ή σκόνες, προκειµένου να εξασφαλιστεί η αγκύρωση του προϊόντος. Παρουσία επίπεδων οροφών, για να εξασφαλιστεί η καθαριότητα και η µέγιστη απόδοση της τεχνολογίας IR, οι κλίσεις για αποστράγγιση νερού πρέπει να είναι τουλάχιστον 3%. Αποφύγετε την εφαρµογή του προϊόντος σε περίπτωση επικείµενης βροχής ή υψηλής υγρασίας και ότι η θερµοκρασία εφαρµογής δεν πρέπει ποτέ να είναι µικρότερη από 10° και πάνω από 35°.